drs. Kirsten Schreibers

drs. Kirsten Schreibers

Eur.Erg. Senior Human Factors Consultant bij Intergo

Over de spreker
Kirsten werkt al 20 jaar als human factors consultant, en is gespecialiseerd in werkbelasting. Zij is betrokken bij meld- en controlekamerprojecten, voor huisvestings- en automatiseringsvraagstukken. Kirsten zorgt voor een functioneel ontwerp, dat geaccepteerd wordt door de betrokkenen en bijdraagt aan optimale bedrijfsprestaties, met name in veiligheidskritische processen in chemische industrie, transport en security. Daarbij hanteert zij de systeemaanpak waarin mens, techniek en organisatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

De laatste 15 jaar is zij betrokken in verschillende internationale projecten voor controlekamerontwerp, procesautomatisering, ontwerp van CCTV-systemen en optimalisatie van werkbelasting. Zij is betrokken bij het ontwerp van een complex niet-compleet betrouwbaar geautomatiseerd systeem, in een veiligheidskritische omgeving.

Over het bedrijf
INTERGO human factors & ergonomie is hét advies- en ontwerpbureau in human factors & ergonomie dat zorgt voor optimaal functioneren van mens, techniek en organisatie. Onze kracht is helder: praktisch toepasbaar en onafhankelijk advies.

Intergo heeft al 50 jaar ervaring op het gebied van mobiliteit, energie, industrie en gezondheidszorg. Het gemeenschappelijke kenmerk is dat mensen een kritische succes- of faalfactor vormen binnen deze branches.

Intergo

Van orakel tot big data analyses – Onderweg naar zekerheid rond menselijk gedrag

Auditorium

In de oudheid raadpleegde men een orakel bij het nemen van grote beslissingen. Nu helpt een nieuw orakel ons bij het nemen van de juiste beslissing over bijv. de efficiëntste manier om een proces te beheren of een product te fabriceren: big data. Het toekennen van de juiste betekenis aan deze data blijft lastig: data […]

Ergonomie
MEER LEZEN