Arjan Vermeulen

Arjan Vermeulen

Hoofd Eenheid Operatie bij Provincie Zuid-Holland

Over de spreker
drs. ir. Arjan Vermeulen, Provincie Zuid-Holland, Dienst Beheer Infrastructuur, Hoofd Eenheid Operatie, werkt al 8 jaar als leidinggevende van medewerkers die bruggen en sluizen op afstand vanuit bediencentrales bedienen.

Hij is in die periode betrokken geweest bij de ontwikkeling van het lokaal bedienen van bruggen, naar het bedienen van bruggen op afstand. Arjan zorgt er voor dat het personeel wordt meegenomen in deze veelal technische ontwikkeling en (bedrijfs)processen worden verbeterd.

Op dit moment levert Arjan zijn bijdrage aan het doorontwikkelen van dynamisch verkeersmanagement. Niet alleen worden de systemen “intelligenter” gemaakt, maar ook wordt de rol van marktpartijen en in-car data of –systemen belangrijker.

Nadrukkelijk zet de Provincie Zuid-Holland in op een verdere integratie van verkeersmanagement voor wegen en vaarwegen. Daarbij wordt samenwerking met andere overheden en marktpartijen opgezocht, zodat echte netwerksturing mogelijk is.

Over de organisatie

De Dienst Beheer Infrastructuur (DBI) is een uitvoerende dienst binnen de Provincie Zuid-Holland en verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de bestaande provinciale infrastructuur. Die infrastructuur bestaat o.a. uit 525 kilometer wegen, 140 kilometer vaarwegen, 232 camera’s, 129 verkeersregelinstallaties, 79 beweegbare bruggen, 55 DRIP’s, 6 sluizen, 4 bediencentrales, 1 verkeersmanagementdesk en 1 controle desk. Ten behoeve van objectbediening beschikt DBI over een eigen Ontwikkel‑, Test‑ en Opleidingscentrum.

DBI staat voor “Vlot en veilig over weg en water, samen met anderen” en zorgt er voor dat haar (vaar)wegen begaanbaar en bevaarbaar blijven. Dat hinder minimaal is. DBI draagt er aan bij dat de (vaar)weggebruiker veilig op de bestemming komt. En handelt daarbij vanuit het besef dat dit niet alleen kan, maar alleen in samenwerking met anderen.

Van lokaal bedienen naar netwerksturing – Bewuste keuze

Auditorium

Op de kruising van weg en vaarweg staat een brug tegelijkertijd open en dicht. Een brug is doorgang en barrière tegelijk. Waar de brugbediening vroeger een lokale aangelegenheid was, vindt dat tegenwoordig meer en meer op afstand plaats vanuit bediencentrales. In combinatie met nieuwe technologie ontstaan er mogelijkheden om de doorstroming van het (vaar)wegverkeer te […]

Transportation
MEER LEZEN