Van orakel tot big data analyses – Onderweg naar zekerheid rond menselijk gedrag

Auditorium

In de oudheid raadpleegde men een orakel bij het nemen van grote beslissingen. Nu helpt een nieuw orakel ons bij het nemen van de juiste beslissing over bijv. de efficiƫntste manier om een proces te beheren of een product te fabriceren: big data. Het toekennen van de juiste betekenis aan deze data blijft lastig: data moet informatie worden. Met name dynamische systemen zijn complex, zeker als er mensen bij betrokken zijn omdat zij telkens hun gedrag aanpassen.

Vertrouwen op big data alleen doet de kans toenemen dat we iets missen terwijl big data de illusie kan geven dat we alles weten. Human factors biedt toegevoegde waarde om de kwantitatieve gegevens van menselijk gedrag aan te vullen en te interpreteren met kwalitatieve data. Zo komt de “waarom” achter de gegevens duidelijker aan het licht en sluit de geleverde data beter aan op het te onderzoeken gedrag. Oplossingen om het leven te vergemakkelijken of veiliger te maken kunnen daarmee beter of sneller tot stand komen.

Intergo deelt voorbeelden met succes- en faalfactoren uit big data projecten waarbij we betrokken zijn geweest.

Ergonomie