Informatiegestuurd optreden: ziet u wel wat u moet zien? Nudging en risicobewust ontwerpen van CCTV

Boardroom

Operators die CCTV-beelden gebruiken, baseren hun indruk van de buitenwereld op camerabeelden. Daarom is het voor de organisatie van groot belang dat er een goed cameraplan is. Het cameraplan is nodig om de gebruiker snel en foutloos een volledig beeld op te laten bouwen zodat hij zijn taak optimaal kan uitvoeren. Hoe stelt u de belangrijkste zichteisen vast? Welke optimale configuratie van camerabeelden hoort daarbij? Wat voegen ‘intelligente camera’s toe?
Maar wist u ook dat u de omgeving kan beïnvloeden zodat de operator optimaler kan presteren? En welke kijkstrategie en training is passend?

Ergonomie